Trách nhiệm của chủ xe

  1. Đọc kỹ và ghi nhớ các điều khoản được quy định trong sổ bảo hành, bảo dưỡng.
  2. Sử dụng và vận hành xe theo đúng các nội dung trong sổ tay “Hướng dẫn sử dụng” được giao theo xe. Đối với các dòng xe tiêu chuẩn khí thải Euro IV phải sử dụng nhiên liệu và nhớt bôi trơn động cơ theo đúng tiêu chuẩn được khuyến cáo trong sổ tay “Hướng dẫn sử dụng” và bảo dưỡng xe định kỳ theo đúng quy định trong “Sổ bảo hành, bảo dưỡng”.
  3. Chủ xe có trách nhiệm đưa xe đến trạm dịch vụ ủy quyền của công ty để thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ. Tùy theo điều kiện sử dụng, chủ xe phải thực hiện bảo dưỡng xe định kỳ theo đúng “Lịch bảo dưỡng định kỳ” hoặc sớm hơn so với thời gian hoặc số km quy định trong “Sổ bảo hành, bảo dưỡng” này.
  4. Việc đưa xe đến trạm dịch vụ ủy quyền của công ty để thực hiện sửa chữa bảo hành, bảo dưỡng là trách nhiệm của chủ xe.
  5. Các hư hỏng liên quan do việc tiếp tục vận hành khi xe có các hiện tượng hoặc sự cố bất thường hoặc khi các đèn cảnh báo bật sáng là trách nhiệm của chủ xe.
  6. Các chi phí liên quan đến việc sửa bảo hành (không bao gồm chi phí vật tư, phụ tùng thay thế và công lao động) là trách nhiệm của chủ xe.
  7. Lưu ý rằng bất kỳ những sửa đổi, lắp đặt thêm nào trên xe cũng có thể ảnh hưởng tới hiệu suất hoạt động, tính an toàn, độ bền của xe và thậm chí có thể vi phạm các quy định của Nhà nước, theo đó, chủ xe phải tự chịu trách nhiệm về các hư hỏng, thiệt hại phát sinh do việc sửa đổi, lắp đặt thêm các chi tiết, linh kiện, hệ thống không theo tiêu chuẩn của xe.
  8. Chủ xe có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan tới việc sửa chữa bảo hành và bảo dưỡng xe định kỳ, xuất trình “Sổ bảo hành, bảo dưỡng” khi đưa xe đến các trạm dịch vụ ủy quyền của công ty để yêu cầu bảo hành.

*** Chủ xe cần thực hiện đầy đủ các quy định nêu trên, nếu thực hiện không đúng, Công ty có quyền từ chối bảo hành.