Bảo hành phụ tùng

PHỤ TÙNG SỬA CHỮA

  1. Phụ tùng thay thế trong quá trình sửa chữa tại xưởng được Công ty ủy quyền, do khách hàng thanh toán, sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày thay thế ghi trên lệnh sửa chữa.
  2. Phụ tùng thay thế theo chính sách bảo hành xe mới không được hưởng chính sách bảo hành phụ tùng.
  3. Phụ tùng do khách hàng mua về tự thay thế hoặc thay thế tại xưởng không được Công ty ủy quyền sẽ không được hưởng chính sách bảo hành phụ tùng.
  4. Để nhận được chế độ bảo hành, khách hàng có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ (lệnh sửa chữa, hóa đơn,...) cho những lần thay thế phụ tùng.