Chính sách bảo hành của nhà sản xuất

Công ty đảm bảo sẽ sửa chữa, điều chỉnh hoặc thay thế miễn phí bất kỳ phụ tùng nào bị hỏng hóc hoặc các hư hỏng của xe trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng thông thường do nguyên vật liệu không tốt hoặc do lỗi lắp ráp của nhà sản xuất theo những hạn định và điều kiện sau:

Thời điểm bắt đầu bảo hành: Là ngày xe được giao cho chủ xe đầu tiên.

Thời hạn bảo hành:

  1. Thời hạn bảo hành cơ bản là 36 tháng hoặc 120.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.
  2. Giới hạn thời gian bảo hành một số chi tiết trong mục: “Giới hạn bảo hành”, “Chi tiết bảo hành đặc biệt” và các trường hợp không được bảo hành trong mục “Các trường hợp không được bảo hành”, “Các chi tiết không được bảo hành”.
  3. Nơi thực hiện bảo hành, bảo dưỡng: Chỉ những trạm dịch vụ được công ty ủy quyền mới đủ khả năng và được phép thực hiện các công việc bảo hành, bảo dưỡng (danh sách các đại lý ủy quyền của công ty trên toàn quốc tại trang cuối cuốn sổ này).

Chế độ bảo hành vẫn được tiếp tục áp dụng khi xe được chuyển nhượng cho chủ xe khác.

Trách nhiệm bảo hành của Công ty chỉ giới hạn trong những điều khoản bảo hành và không bắt buộc áp dụng cho những hư hỏng hoặc thiệt hại khác không được nêu ra ở đây.